Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Boeing och Saab undertecknar samarbetsavtal för utveckling av ett nytt skolflygplan som ska erbjudas till USA:s flygvapen

Saab och Boeing har undertecknat ett samarbetsavtal för att gemensamt utveckla och bygga ett helt nytt, avancerat och kostnadseffektivt skolflygplan i syfte att delta i det amerikanska flygvapnets kommande upphandling av nya skolflygplan för att ersätta amerikanska flygvapnets åldrande flotta av T-38 skolflygplan (det s.k. T-X programmet). Samarbetsavtalet omfattar utveckling, produktion, support, marknadsföring och försäljning. Enligt samarbetsavtalet är Boeing huvudleverantör med Saab som främsta samarbetspartner. 

20131206-en-1493934-1.jpg

- Vårt samarbete med Saab för samman våra företags tekniska expertis, globala närvaro samt vilja och förmåga att skapa en flexibel, kostnadseffektiv och avancerad lösning för piloternas träning. Boeing och Saab utgör grunden för vad som kommer att vara det starkaste och mest kostnadseffektiva industrisamarbetet. Vårt omfattande och integrerade systemtänkande kommer att sörja för ett helt nytt och specialanpassat T-X-flygplan med integrerade innovativa lösningar för tränings- och logistikstöd. Det innebär en gynnsam total livscykelkostnad för såväl det amerikanska flygvapnet som de amerikanska skattebetalarna, sade Chris Chadwick, VD för Boeing Military Aircraft.

- Vi är stolta över att tillsammans med Boeing skapa ett högkvalitativt samarbete för att leverera oöverträffat värde till kunden i T-X-upphandlingen. Vi är övertygade om att det här är den bästa och mest kostnadseffektiva träningslösningen för det amerikanska flygvapnet. Saab kommer under de kommande åren att investera i utvecklingen av T-X-flygplanet. Detta samarbete är en viktig del i vår strategiska utveckling och vi bekräftar våra långsiktiga finansiella mål, sade Håkan Buskhe, VD och koncernchef för Saab.

Boeing och Saab ser fram emot den kommande upphandlingsprocessen, som kommer att leda till att kunden gör ett val av kontraktspart. Det amerikanska flygvapnets T-X-program omfattar flygplan och träningslösningar som ska förbereda amerikanska stridspiloter under de kommande 40 åren. Flygvapnet planerar att ersätta dagens T-38-plan med det nya ”Advanced Pilot Training Family of Systems”, som förväntas omfatta omkring 350 flygplan samt tillhörande system och logistik.

Boeings och Saabs träningslösning – som också kommer att kunna involvera fler aktörer – ska utgå från ett helt nyutvecklat skolflygplan, byggt för att möta det amerikanska flygvapnets krav och behov.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab omsluter omkring 4 mdr US dollar och har ungefär 14000 anställda i cirka 35 länder. Följ oss på Twitter: @Saab.

A unit of The Boeing Company, Boeing Defense, Space & Security is one of the world's largest defense, space and security businesses specializing in innovative and capabilities-driven customer solutions, and the world’s largest and most versatile manufacturer of military aircraft. Headquartered in St. Louis, Boeing Defense, Space & Security is a $33 billion business with 58,000 employees worldwide. Follow us on Twitter: @BoeingDefense.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Boeing Military Aircraft
Rachelle Lockhart
Office: +1 314-232-4170
Mobile: +1 314-420-8374
rachelle.lockhart@boeing.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 december 2013 kl. 08.45.