Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får kontrakt på långsiktig support för Gripen i Sydafrika

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått ett kontrakt på långsiktig support (Steady State) för Gripen i Sydafrika. Avtalet har ett ordervärde på total 180 miljoner kronor och gäller under åren 2013-2016. Det sydafrikanska flygvapnet har använt Gripen-systemet sedan 2008, då det första Gripen-flygplanet levererades.

Saab har tidigare levererat support för Gripen-systemets operationer i Sydafrika via kortsiktiga och tillfälliga kontrakt. Det  supportkontrakt som nu undertecknats av Saab och Armscor gör att Saab kan bedriva en hållbar och långsiktigt supportverksamhet, med stor effektivitet och hög tillgänglighet.

Via det långsiktiga supportkontraktet tillhandahåller Saab typiska supporttjänster, till exempel teknisk support, underhåll, reparationer och reservdelsförsäljning. Dessutom ingår att Saab ska uppdatera den tekniska dokumentationen. Det totala ordervärdet för kontraktet uppgår till 180 miljoner kronor under åren 2013-2016.

– Undertecknandet av detta långsiktiga supportkontrakt markerar inledningen på ett fördjupat och utökat samarbete mellan Saab, Armscor och det sydafrikanska flygvapnet. Gripen-verksamheten tar nu steget från en test- och leveransfas med improviserad och kortsiktig support till en hållbar sydafrikansk försvarsförmåga som hela tiden står redo med support från Saab, säger Magnus Lewis-Olsson, chef för Saabs marknadsområde Sub-Saharan Africa.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube