Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på AUV62

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal om leverans av den autonoma undervattensfarkosten AUV62 (Autonomous Underwater Vehicle) i en konfiguration för ubåtsjaktövning.

20130117-en-1218646-1.jpg

Orderns totala värde uppgår till 269 miljoner SEK och omfattar leverans och långsiktigt underhåll och support av AUV62, den senaste versionen av det avancerade övningsmålet för ubåtsjakt (Anti Submarine Warfare, ASW).

- Vi är mycket stolta över det förtroende våra kunder visar för AUV62-systemet och är nöjda med att ha kunnat säkra den här ordern, säger Görgen Johansson, Senior Vice President och chef för affärsområde Dynamics.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

AUV62 är ett avancerat, modernt och mycket kapabelt system för kostnadseffektiv träning av marina ubåtsjaktstyrkor. AUV62 är ett avancerat övningsmål som akustiskt och beteendemässigt efterliknar en u-båt så att den av torped och sonarsystem tillgängliga på marknaden uppfattas som en ubåt. AUV62 ersätter fullt ut användningen av u-båtar i funktionen som manövrerande övningsmål. Med AUV62 erbjuder Saab en högklassig träningsförmåga för krävande kunder som vill investera för framtiden.

Systemleveranser kommer att äga rum under 2014 och 2015, följt av mångårigt underhåll och systemstöd.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari kl. 11.30.