Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på komponenter till vapensystemet Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal om leveranser av komponenter till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf.

20131008-en-1447311-1.jpg

Orderns totala värde uppgår till 434 miljoner kronor och omfattar produktion och leverans av komponenter till Carl-Gustaf, ett av världens modernaste vapensystem för markunderstöd. Avtalet innehåller även optioner på ytterligare order till ett värde av 114 miljoner kronor.

- Carl-Gustaf är ett världsledande system som utgör en central del för försvarsmakter världen över. För varje ny modell växer efterfrågan på flera strategiska marknader. Carl-Gustaf-systemet har sålts till över 40 länder, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

Carl-Gustaf är ett mycket modernt vapensystem för markunderstöd med en lång och framgångsrik historia. Systemet har kontinuerligt moderniserats och anpassats för att möta nya krav. Med den senaste generationen, Carl-Gustafs M3 erbjuder Saab marknadsledande kapacitet för kunder med höga krav på operationell tillförlitlighet i alla stridssituationer.

Leveranser kommer att äga rum under 2013 och 2014. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober kl. 10.30.