Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab genomför effektiviseringsåtgärder inom Dynamics i Karlskoga

Idag inleder försvars- och säkerhetsföretaget Saab fackliga förhandlingar för att minska antalet anställda inom affärsområde Dynamics i Karlskoga. Varslet omfattar 70 tjänster vid produktionsenheten i Karlskoga och beror på vikande orderingång, som en följd av minskade globala försvarsutgifter

I samband med Saabs delårsrapport januari-juni 2013, den 19 juli, aviserades att effektiviseringsåtgärder genomförs under 2013. Det varsel som idag läggs i Karlskoga är nödvändigt för att skapa förutsättningar för att nå bolagets långsiktiga mål. Kostnaderna för varslet i Karlskoga beräknas inte vara väsentliga för koncernen.

– Budgetåtstramningar i flera länder påverkar alla försvars- och säkerhetsföretag, även Saab. Samtidigt står vi starka med en ökande orderingång under första halvåret 2013 i fyra av våra sex affärsområden. Vi behöver ständigt anpassa vår verksamhet för att förbli ett av de mest kostnadseffektiva företagen i branschen, säger Görgen Johansson, Senior Vice President och chef för affärsområdet Dynamics.

– Vi har ett ansvar för våra medarbetare och kommer att stödja dem som nu varslas, tillägger Görgen Johansson.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har cirka 11 000 medarbetare på över 40 orter i Sverige.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september kl. 09.05.