Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Premiär-flygning för Saabs nya självskydssystem ESTL

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs nya själv-skyddsystem ESTL har nu permiärflugit. Det skedde på en Gripen i början av juni, 2014.

20140618-en-1637001-1.jpg

ESTL är ett effektivt självskyddssystem för strids- och transportflygplan och som enkelt kan anpassas mellan enskilda flygningar med hänsyn till vilken typ av uppdrag som ska genomföras. ESTL har förmåga att utföra preventiv fällning av pyrofort IR-material och radarreflekterande remsor, upptäcka och varna för anfallande missiler och skjuta framåtriktade IR-facklor.

- ESTL ger bättre förutsättningar för överlevnad under uppdrag i strids- och konfliktsituationer. Traditionella motmedel kan visa sig otillräckliga mot de senaste generationerna av jaktrobotar och luftvärnssystem, men ESTL-konceptet inkluderar även en modul som skjuter IR-facklor framåt. Detta tillsammans robotskottsvarnare och möjligheten att preventivt fälla IR-material och radarreflekterande remsor, gör ESTL till ett effektivt skydd mot de senast utvecklade missilsystemen, säger säger Carl-Johan Bergholm, chef för Saabs affärsenhet Electronic Warfare Systems.

ESTL har samma gränssnitt som de vanligt förekommande missilerna AIM-9 Sidewinder och AIM-120 AMRAAM, vilket gör att systemet enkelt kan användas på många olika flygplanstyper och dessutom skiftas mellan olika flygplan. Massan och de aerodynamiska egenskaperrna är jämförbara med missilerna, vilket underlättar integrationen och certifieringen i olika flygplanstyper.´

- Den lyckade premiärflygningen är ett viktigt steg för ESTL-projektet och vi ser fram emot de fortsatta provflygningarna samt ett ökat intresse från kunder i olika delar av världen, säger Carl-Johan Bergholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.