Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning från FMV på översyn av ubåten HMS Halland

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har av Försvarets Materielverk (FMV) fått en beställning på översyn av ubåten HMS Halland. Beställningen avser perioden 2014-2015 och uppgår till ett värde av MSEK 130. Beställningen är en del i den avsiktsförklaring angående svenska försvarets undervattensförmåga som kommunicerades 9 juni 2014.

20140929-en-1708101-1.jpg

Vid översynen sker genomgång av all ingående materiel för att säkerställa ubåtens operationella tillgänglighet. Enligt HMS Hallands underhållsplan görs denna typ av översyn var sjätte år. En del av det arbete som ska utföras är att definiera framtida behov av underhåll, vilket kan resultera i ytterligare uppdrag som beställs separat under perioden.

- Underhåll av svenska ytfartyg och ubåtar är en viktig del av vår löpande verksamhet. Det är också viktigt för att långsiktigt garantera kundens operativa förmåga, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Arbetet med beställningen kommer att ske under perioden 2014-2015 vid Saab Kockums anläggning i Karlskrona. Saab Kockums är en affärsenhet inom Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.