Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får beställning på komponenter till minsvepningssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal om ytterligare leveranser av komponenter till minsvepningssystemet TMk9.

20141009-en-1718274-1.jpg

Minsvepningssystemet TMk9 har en lång och framgångsrik historia och bevisar sig fortfarande vara en viktig funktion inom minröjning till sjöss.

TMK9 systemet är en viktig del vid svepning av förankrade sjöminor. Med riktad sprängverkan kapar detta system ankarlinan på minan så att den flyter upp till ytan och kan på ett säkert sätt desarmeras.

- Detta kontrakt är ett bevis för att Saab har en stark position och högkvalitativa produkter inom området MCM (Mine Counter Measures), säger Agneta Kammeby, chef för Saab Dynamics affärsenhet Underwater Systems.

Leveranser kommer att äga rum under 2015. Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden, gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

Under de senaste 30 åren har Saabs produkter inom MCM varit det självklara valet för många av världens ledande MCM-operatörer. Dessa produkter täcker MCM-operationer från upptäckt till röjning av sjöminor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.