Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får nytt kontrakt gällande målflyg

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har skrivit kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) om leverans av kvalificerade målflygtjänster till svenska Försvarsmakten. Kontraktet gäller under perioden 2014-2020 och är värt 300 MSEK. 

20140522-en-1615331-1.jpg

Kontraktet innebär att Saab fortsätter att leverera målflygtjänster med flygplan som är specialutrustade för olika typer av uppdrag som krävs av den svenska Försvarsmakten. Verksamheten är ett helhetsåtagande där Saab levererar framförallt målbogsering och störflygning. Inom ramen för helhetsåtagandet ingår även underhåll och modifiering av flygplan och utrustning.

– Vi har vunnit det nya kontraktet i stark internationell konkurrens och det är en viktig bekräftelse på Saabs förmåga att leverera tjänster av hög kvalitet. Vi har ett långt och nära samarbete med Försvarsmakten kring detta område och kontraktet är av stor betydelse för vår verksamhet i Nyköping, säger Lars-Erik Wige, affärsområdeschef för Support and Services inom Saab.

Saab har genomfört målflygverksamhet i Nyköping sedan 1986 och erbjuder även tjänsterna på den internationella marknaden.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube