Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab förser det franska försvaret med en ny generation AT4

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått ett kontrakt från den franska upphandlingsmyndigheten för försvarsmateriel, DGA (Direction Générale de l'Armement) avseende leverans av nästa generations axelburna vapensystem Roquette Nouvelle Generation (Roquette NG) avsett för det franska försvaret. Den fasta delen uppgår till MSEK 295 och hela kontraktet inklusive optioner uppgår till cirka MSEK 2050.

20141208-en-1770290-1.jpg

Roquette NG är en familj av flexibla axelburna engångsvapen som kommer att förbandssättas inom samtliga försvarsgrenar (Armé, Marin, Flygvapen) i Frankrike. Kontraktet är ett flerfas optionskontrakt med en fast del och åtta efterföljande optioner under perioden 2015-2024.

”Den franska upphandlingen är den enskilt största upphandlingen just nu vad gäller axelburna engångssystem i världen, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics. ”De franska kraven är omfattande och krävande, och vi är stolta över att DGA har valt Saab för det här viktiga kontraktet”.

De nya vapenversionerna är del av AT4-familjen och bygger på Saabs modulära 84 mm portfölj, som inkluderar det erkända omladdningsbara Carl-Gustavsystemet samt AT4-familjen av omladdningsbara vapen. De tre vapnen – AT4CS ER (anti-armour extended range), AT4CS AST (anti-structure and breaching), and AT4CS HE (high-explosive anti-personnel) – ger ett flexibelt engångssystem för eldunderstöd inklusive användning från begränsat utrymme. Kontraktet omfattar även ett ILS-åtagande (integrated logistics and support) med ett omfattande träningspaket som inkluderar leveranser av utomhussimulatorer från Saab.

Saab har samarbetat med NEXTER Munitions i Franska Bourges för tekniskt och logistiskt stöd under programmet.

"Att ha en fransk industriell bas är mycket viktigt för att Saab ska kunna erbjuda optimala produkter och tjänster till den franska kunden, och vi är glada över att ha NEXTER som vår partner i Roquette NG", säger Görgen Johansson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december kl. 16.30 (CET).