Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab i fortsatta samtal om förvärv av ThyssenKrupp Marine Systems AB

ThyssenKrupp Industrial Solutions AG, ett dotterbolag till ThyssenKrupp AG, och Saab AB tecknade under april 2014 en icke bindande avsiktsförklaring om förvärv av det svenska varvet ThyssenKrupp Marine Systems AB (tidigare Kockums). Samtal mellan parterna pågår för närvarande enligt plan och förhandlingarna är i ett slutskede. Något avtal om förvärv av ThyssenKrupp Marine Systems AB har ännu inte ingåtts. Ytterligare information kommer att offentliggöras när förhandlingarna är avslutade och ett avtal är undertecknat.

Saab väljer att förtydliga i vilket skede samtalen befinner sig med anledning av de uppgifter som framkommit i media under det senaste dygnet.

Pressinformation utskickad 14 april angående den icke bindande avsiktsförklaringen:

http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2014---4/Saab-och-ThyssenKrupp-har-ingatt-en-avsiktsforklaring-om-forvarv-av-ThyssenKrupp-Marine-Systems-AB/

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

Saab Investor Relations, +46 (0)734 187 214, Ann-Sofi Jönsson

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2014 kl. XX.XX.