Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab lanserar fem nya radarer för luftövervakning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab utökar sin produktportfölj inom spaningsradar med lanseringen av fem helt nya radarsystem för land och sjö. Detta stärker Saabs erbjudande väsentligt och betyder att produktfamiljen Giraffe nu också omfattar luftövervakning med lång räckvidd.

20140512-en-1605574-1.jpg

Saabs väl beprövade spaningsradarsystem Giraffe AMB och Arthur som är väletablerade på världsmarknaden får ytterligare förbättrad teknik och design, samtidigt som Saab nu även introducerar radarer av typen AESA (aktiv elektroniskt styrd antenn), för land och sjö.

Radarerna bygger på den allra senaste designtekniken som innebär att prestanda och förmåga är i absolut värdsklass. Nu finns Saabs Giraffe-radar för första gången även tillgänglig med en lösning för luftövervakning med lång räckvidd. Det betyder att det nu finns ett Giraffe-alternativ för alla typer av behov på marknaden inom luftspaning och luftförsvar både för land och sjö.

Saab har mer än 30 års erfarenhet av AESA-teknik. Den erfarenheten i kombination med Saabs insikt i marknadsbehoven vad gäller kostnader, prestanda, driftsäkerhet och paketering av tekniken har resulterat i en unik tekniklösning. Saabs avancerade spaningsradarsystem är effektiva mot multipla och komplexa luftburna hot även i de mest hotfulla och utmanande miljöerna.

"Jag är mycket stolt över att nu kunna presentera den här viktiga milstolpen för vår utveckling inom spaningsradar för land och sjö. Nu möter vår produktportfölj alla krav på avancerade radarsystem, från kort till lång räckvidd för luftförsvar och för övervakning och vapenlokalisering, inklusive multifunktion, säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde Electronic Defence Systems. ”

Saabs spaningsradarfamilj för land och sjö omfattar nu:

Giraffe 1X och Sea Giraffe 1X: radarsystem med hög prestanda och flexibilitet för land och sjö. Avsedda för kort räckvidd och baserade på AESA-teknik.

Giraffe 4A och Sea Giraffe 4A: för medel- till lång räckvidd. Kombinerar på ett effektivt sätt förmågorna luftövervakning, luftförsvar, varning och vapenlokalisering i en och samma enhet.

Giraffe 8A: AESA-baserad och för behov av lång räckvidd och med antiballistisk robotförmåga som innebär helt nya nivåer av prestanda och funktionalitet.

Giraffe AMB och Sea Giraffe AMB: Saabs väl beprövade marina och landbaserade radarsystem för kort och medellång räckvidd är nu förbättrade med utökad räckvidd och täckning.

Arthur: Upptäcker och lokaliserar fientliga hot med medellång räckvidd. Över 80 Arthur-system har sålts till ett flertal länder och nu har systemets prestanda och funktioner ytterligare förbättrats.

En viktig del av Saabs erbjudande inom spaningsradar är support- och servicelösningar. För närvarande har Saab servicekontrakt med ett 20-tal kunder världen över. Saabs servicelösningar ger kunderna total kontroll över kostnaderna och har kunnat säkerställa att radarsystemen har 98.5 procents tillgänglighet under uppdrag.

I Saabs erbjudande inom radar ingår även lösningar för uppgraderingar och livstidsförlängningar av kunders befintliga radarsystem, även system som inte är tillverkade av Saab.

Saab är en av världens ledande leverantörer av radar med över 60 års erfarenhet och med mer än 3000 radarsystem i drift i ett 30-tal länder.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube