Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och Brasilien ingår avtal om Gripen NG

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har ingått ett avtal med den brasilianska regeringen (försvarsministeriet genom Aeronautics Command, COMAER) som omfattar utveckling och produktion av 36 Gripen NG till det brasilianska flygvapnet. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka SEK 39,3 miljarder. Därutöver har Saab och COMAER tecknat ett avtal rörande industrisamarbete med betydande tekniköverföring från Saab till brasiliansk industri.

20141027-en-1732987-1.jpg

Den 18 december 2013 valde Brasilien, inom ramen för utvärderingsprogrammet F-X2, Gripen NG som landets nästa generations stridsflygplan. Sedan dess har parterna förhandlat för att ingå ett avtal. Dagens tillkännagivande innebär att processen avslutats framgångsrikt.  

Saab och COMAER har ingått ett avtal om utveckling och produktion av 36 Gripen NG, samt stöd och underhållssystem. Avtalet omfattar 28 ensitsiga och 8 tvåsitsiga Gripen NG. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka SEK 39,3 miljarder.

Saab och COMAER har även ingått ett avtal om industrisamarbete, inklusive tekniköverföring till brasiliansk industri, som ska utföras under cirka tio år.

”Vi är stolta över att stå sida vid sida med Brasilien i detta viktiga program. Det finns redan en lång och framgångsrik historia av industrisamarbete mellan våra länder och detta historiska avtal tar detta partnerskap till en ny nivå”, säger Marcus Wallenberg, ordförande i styrelsen, Saab AB

Avtalet med COMAER avseende Gripen NG och det tillhörande avtalet för industrisamarbete kommer att träda i kraft när vissa villkor är uppfyllda. De innefattar bland annat nödvändiga exporttillstånd. Samtliga villkor förväntas uppfyllas under första halvåret 2015. Leveranser av Gripen NG till det brasilianska flygvapnet kommer att äga rum från år 2019 till 2024.

“Avtalet med Brasilien bekräftar att Gripen är det mest kapabla och moderna stridflygssystemet på marknaden. Det befäster Saabs position som en världsledande stridsflygplantillverkare och det stärker bolagets förutsättningar för tillväxt”, säger Håkan Buskhe, VD och koncernchef för Saab.

Avtalet med Brasilien stärker banden mellan Saab och brasiliansk industri. Embraer kommer att ha en ledande roll som strategisk partner i F-X2-programmet. Som del i planen för tekniköverföring, kommer brasiliansk industri att ha en viktig roll i utvecklingen, samt ansvara för tillverkningen av den tvåsitsiga versionen av Gripen NG till det brasilianska flygvapnet.

Brasilien blir tillsammans med Sverige lanseringskund för nästa generations Gripen, som bygger på samma smarta design och innovativa teknologi som dagens Gripenversioner. Gripen opererar för närvarande i de svenska, tjeckiska, ungerska, sydafrikanska och thailändska flygvapnen, samt hos den brittiska provflygskolan UK Empire Test Pilots’ School (ETPS).

Nästa generations Gripen möter marknadens efterfrågan på ett sofistikerat och flexibelt stridsflygplan med långsiktigt hållbara kostnader. Flygplanet har mer dragkraft, längre räckvidd och större uthållighet, förmåga att bära fler vapen, nya sensorer, inklusive en avancerad AESA-radar, högpresterande telekrigssystem, samt datalänkar.

Gripen NG till Brasilien och Gripen E till Sverige är versioner av nästa generations Gripen, anpassade för respektive lands särskilda nationella krav. Sveriges och Brasiliens åtaganden säkrar Gripens industriella och operativa framtid till åtminstone 2050.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2014 kl. 06.30.