Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saabs bärbara vapensystem Carl-Gustaf har valts ut som möjlig standardutrustning för den amerikanska armén

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs bärbara vapensystem Carl-Gustaf har utsetts av det amerikanska armédepartementet till att vara en så kallad ”Program of Record” för den amerikanska armén. Det betyder att det världsledande vapensystemet, som under lång tid har använts av de amerikanska specialstyrkorna, nu blir en möjlig standardutrustning för den amerikanska arméns lätta infanteriförband.

20140220-en-1540363-1.jpg

Carl-Gustaf-systemet tillför den amerikanska armén en förmåga som de enheter som använder engångsvapen avfyrade från axeln för tillfället saknar. Systemet har varit en viktig del av de amerikanska specialstyrkornas utrustning i över tjugo år.  

– Det faktum att den amerikanska armén nu har utsett Carl-Gustaf (M3 MAAWS i USA) till en Program of Record som i stor skala kan komma att användas av arméns lätta infanteriförband talar för sig självt. Carl-Gustaf har upprepade gånger visat sig vara ett mångsidigt och kraftfullt system för infanterister i världens mest krävande miljöer, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs marknadsområde Americas.

Det mångsidiga, bärbara vapensystemet Carl-Gustaf avfyras från axeln och används i fler än 40 länder i världen. Det moderna systemet har en lång och framgångsrik historia, och har moderniserats fortlöpande för att anpassas till användarnas ständigt förändrade behov.

Saab arbetar kontinuerligt med att göra systemet ännu bättre i syfte att uppfylla framtida operativa behov. En ny, lättare version av Carl-Gustaf är för tillfället under utveckling.

Dessutom fortsätter arbetet med ammunitionssortimentet för Carl-Gustaf i och med lanseringen av den nya ammunitionstypen HEAT 655 CS (Confined Space – High Explosive Anti-tank). Det här är den första granaten i en ny serie ammunition för Carl-Gustaf som har konstruerats för att minska bakblåset. Ammunitionen gör att soldaterna på ett säkert sätt kan använda vapnet i trånga utrymmen, vilket minskar riskerna jämfört med traditionella vapen som avfyras från axeln.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Mediakontakt Saab North America:
John A Belanger, VP, Head of Communications, Saab North America, Inc.
+1 (703)406-7905
john.belanger@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube