Skip to content Go to main navigation Go to language selector

U.S. Special Operations Command (SOCOM) tecknar ett 5-årigt ramavtal för vapensystemet Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett nytt ramavtal med U.S. SOCOM för företagets bärbara vapensystem Carl-Gustaf. Kontraktet är ett uppföljningsavtal till ett tidigare 5-årskontrakt för det rekylfria 84 mm granatgevärssystemet. U.S. SOCOM placerade i samband med att kontraktet undertecknades en inledande order värd cirka 99 MSEK.

20140827-en-1681234-1.jpg

Ramavtalet innebär att U.S. SOCOM kan beställa vapen och ammunition under den 5-åriga kontraktsperioden för ett totalt värde på upp till cirka 1,3 miljarder SEK.

– Det här är ännu en viktig milstolpe för Saab och Carl-Gustaf-systemet. Den nya ordern är ett bevis på kundens fortsatta förtroende för produktens kapacitet och mångsidighet samt systemets framtida potential, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

– Carl-Gustaf har upprepade gånger använts med stor framgång i de mest krävande miljöer som ett mångsidigt och kraftfullt verktyg för soldaterna. Att även den amerikanska armén använder det här vapensystemet för sina lätta infanteriförband talar för sig självt, säger Lars Borgwing, VD för Saab Defense and Security USA, LLC.

Carl-Gustaf har en lång och framgångsrik historia, och har efter hand framgångsrikt moderniserats och anpassats till nya krav. En ny, lättare version av Carl-Gustaf är för tillfället under utveckling för att kunna uppfylla framtida operativa behov. Nästa generations system kommer även att innehålla ytterligare funktioner som i hög grad ökar kapaciteten hos ett redan imponerande vapensystem.

Övriga nyheter för Carl-Gustaf-systemet är bland annat den nya granaten HEAT 655 CS. Granaten har konstruerats för att minska bakblåset, vilket minimerar riskerna med traditionell ammunition avfyrad från axeln och gör det möjligt för soldaterna att använda vapnet i begränsade utrymmen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Följ oss på Twitter: @Saab.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2014 kl 13.00.