Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Peel Ports skriver kontrakt med Saab om Vessel Traffic Management Systems

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har undertecknat ett kontrakt med Storbritanniens ledande hamnkoncern Peel Ports, på att installera Saabs Vessel Traffic Management Services (VTMS), ett trafikledningssystem för fartyg. Systemen kommer att vara installerade och i drift i september 2016.

20151022-en-2015885-1.jpg

Saab ska leverera en ny högteknologisk VTMS trafikcentral till Liverpool, för att de i realtid ska kunna följa fartygstrafiken i anslutning till fem stora hamnar i Storbritannien. Kontraktet gäller Peel Ports hamnar i Clydeport, Heysham, Medway, Liverpool och Manchester. De befintliga radarsystemen skall uppgraderas med den senaste tekniken och nya sensorer ska installeras i varje hamn som en del av kontraktet.

”Detta är första gången som en hamnoperatör i Storbritannien integrerar den här typen av system som omfattar flera hamnar, med den här nivån av kombinerade tjänster och informationsutbyte mellan de olika hamnarna. Olika produkter från Saab, som till exempel kommunikationslösningen TactiCall, R40 AIS basstationer och V3000 VTMS kommer att integreras för att erbjuda rederierna den snabbast möjliga servicen för att lossa deras last från fartygen till det valda landtransportsystemet. Detta kommer att göra hamnarna ännu mer intressanta och lönsamma, säger Anders Carp, chef för affärsenhet Traffic Management, Saab.

Saabs VTMS system kommer att hjälpa operatörerna att korrekt leda fartygstrafiken oberoende av väderlek och i högtrafik.

Systemet tar emot realtidsinformation från moderna radarstationer, AIS och CCTV sensorer och kombinerar informationen till en ständigt uppdaterad översikt av alla fartygsrörelser. Genom systemets design med operatörsplatser på flera ställen i varje hamn, kan fartygstrafiken ledas från vilket hamnkontor som helst. Detta ger en stor flexibilitet och möjlighet att effektivt schemalägga operatörernas arbeten. Systemets design gör det också mycket robust och tåligt mot driftavbrott.

Den flexibla lösningen gynnas även av det nya kommunikationssystemet, som är det viktigaste delsystemet av alla inom VTMS. Fartyg som närmar sig en Peel Ports-hamn kan räkna med effektiv support dygnets alla timmar, året runt.

"Denna betydande investering i kundservice kommer att göra det möjligt för hamnmyndigheterna i Ardrossan, Clydeport, Heysham, Liverpool, Manchester och Sheerness att ytterligare öka säkerheten och effektiviteten vad det gäller alla aspekter av trafikledning av fartyg”, säger Gary Hodgson, COO på Peel Ports.

Saabs V3000 VTMS finns installerad i fler än 70 trafikcentraler över hela världen, t ex i hamnarna i Rotterdam, Shanghai, Hong Kong, Dubai och längs med floden Schelde och Europas med använda vattenväg, Waal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

About Peel Ports

Peel Ports is strategically located to serve the whole of the United Kingdom. Five major gateways from Clydeport to Medway handle a broad spectrum of international trade amounting to more than 65 million tonnes of cargo a year. At the centre of the country and the heart of the Group are the Port of Liverpool and the Manchester Ship Canal, now one continuous water highway forming a single port facility of major strategic significance forged under the banner of Peel Ports.