Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får order från Europeiska försvarsbyrån på ammunition till Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal värt MSEK 127 med Europeiska försvarsbyrån (EDA). Avtalet omfattar produktion och leverans av ammunition till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf till Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien och Polen. Leveranser kommer att ske under 2016.

20150611-en-1918738-1.jpg

Detta är den första beställningen inom ett ramavtal som tecknades mellan EDA och Saab under 2014, vars syfte är att möjliggöra för de fem deltagande medlemsländerna att samordna upphandlingar av ammunition till Carl-Gustaf.

– Detta unika och flexibla sätt att tillhandahålla ammunition till Carl-Gustaf säkerställer att våra kunder kan upprätthålla ett försvar med hög kompetens och beredskap. Carl-Gustaf är ett mycket pålitligt vapensystem som också erbjuder stor flexibilitet, eftersom den är lätt att bära och är kompatibelt med all befintlig och framtida ammunition, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.  

– Ramavtalet med EDA är ett bra exempel på Saabs vilja och förmåga att ständigt anpassa erbjudandet efter kunders förändrande behov och tillhandahålla avancerade och samtidigt kostandseffektiva produkter, säger Anna Fröjd, chef för Saabs marknadsområde Nordic & Baltic.

– Genom att samordna resurser, via detta multinationella avtal, kan medlemsländerna försäkra sig om att de får tillgång till den förmåga de behöver, på ett mycket effektivt sätt. Avtalet möjliggör också för medlemsländerna att samordnat beställa ammunition som möter enskilda nationella behov, trots olika budgetcykler, säger Peter Round, EDA Capability, Armament & Technology Director.

Det mångsidiga bärbara vapensystemet Carl-Gustaf avfyras från axeln och är del av fler än 40 länders försvarsförmåga. Systemet har en lång och framgångsrik historia, och har efterhand moderniserats och anpassats till nya krav. Med den senaste versionen av systemet, Carl-Gustaf M4, som lanserades under hösten 2014, erbjuder Saab ett flexibelt och bärbart vapensystem utvecklat för att ge soldaterna flexibel försvarskapacitet i alla scenarier.

I juni 2014 tecknade Saab och EDA ett ramavtal för att möjliggöra samordning av framtida beställningar och leveranser av ammunition till Carl-Gustaf till Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien och Polen. Ramavtalet löper under fem år med en möjlighet till ytterligare två års förlängning. Ramavtalet omfattar möjliga beställningar om cirka MSEK 460.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.