Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får order på artilleriammunition

Försvars-och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning gällande leverans av övningsgranater till artilleripjäser. Kontraktets värde uppgår till cirka MSEK 114 och leverans kommer ske under perioden 2015-2016.

20150519-en-1896322-1.jpg

Det är Saabs schweiziska dotterbolag Saab Bofors Dynamics Switzerland som mottagit beställningen som omfattar tillverkning och leverans av övningsgranater till artilleripjäser. Arbetet avser att modifiera skarpa granater till övningsgranater där Saab ska stå för de tekniska ändringarna, montering av målmarkeringskomponenter och explosiva delar samt slutmontering.

– Beställningen är en bekräftelse på Saabs verksamhet och anläggning i Schweiz och dess världsledande förmåga att tillhandahålla energetiska produkter och tjänster för partners och försvarsmakter världen över, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.  

– Den här beställningen är helt i linje med vår strategi att stärka och utöka vårt utbud av tjänster. Vi har beprövad erfarenhet av att genomföra ett flertal nationella och internationella servicekontrakt vad gäller ammunition och tillhörande komponenter och sprängmedel, säger Stephan Kocher, chef för Saab Bofors Dynamics Switzerland.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om beställningen inte kommer att offentliggöras.

SBDS har en ledande position inom design, utveckling och produktion av granatkastarammunition och verkansdelar samt andra produkter och tjänster relaterat till ammunition och ammunitionskomponenter. Företaget är specialiserade på hantering av ammunition över hela livscykeln och tillhandahåller service av olika ammunitionstyper, främst för grovkalibriga produkter. SBDS är ett helägt dotterbolag till Saab med verksamhet i Thun, Schweiz där företaget tillhandahåller en toppmodern utvecklings- och produktionsanläggning med unika och avancerade test-och simuleringsmöjligheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.