Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på komponenter till Carl-Gustaf

Försvars-och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal om leveranser av komponenter till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf. 

20150309-en-1834818-1.jpg

Orderns totala värde uppgår till 127 miljoner kronor och omfattar produktion och leverans av ammunitionskomponenter till Carl-Gustaf, ett av världens mest moderna vapensystem för markunderstöd. Avtalet innehåller även optioner på ytterligare order till ett värde av 60 miljoner kronor.

– Denna order är ytterligare ett bevis på systemets starka position på marknaden. Carl-Gustaf är ett världsledande system som utgör en central del för försvarsmakter världen över och som upprepade gånger använts med stor framgång i de mest krävande miljöer”, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

Leveranser kommer att ske under 2015.

Carl-Gustaf har en lång och framgångsrik historia, och har efterhand moderniserats och anpassats till nya krav. Med den senaste versionen av systemet, Carl-Gustaf M4, som lanserades under hösten 2014, erbjuder Saab ett flexibelt och bärbart vapensystem utvecklat för att ge soldaterna en flexibel kapacitet i alla scenarier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.