Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på undervattenssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order på leverans av undervattenssystem. Det totala ordervärdet uppgår till cirka MSEK 429. Ordern bokades under det andra kvartalet 2015.

20150701-en-1933057-1.jpg

Saab har stor erfarenhet av att konstruera och tillverka undervattenssystem för både den militära och kommersiella marknaden.

– Vi har sett en ökad efterfrågan på marknaden för våra obemannade undervattenslösningar, och vi ser fram mot att fortsätta utveckla och leverera toppmoderna produkter till våra kunder, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

– Den här ordern är ännu ett starkt bevis på vår världsledande ställning inom obemannade undervattenssystem, säger Agneta Kammeby, chef för Underwater Systems vid affärsområdet Dynamics.

Leveranserna kommer att genomföras under 2017 och 2018.

Saab erbjuder världsledande lösningar inom undervattensvapensystem, ubåtsjakts-träning, minröjning, övervakning för både civila och militära undervattensoperationer, tillsammans med toppmoderna lösningar för offshorebranschen. Baserat på Saabs långa erfarenhet och kunskap inom undervattensområdet, konstrueras våra undervattenssystem för att förbättra förmågan att möta alla krav och hot i undervattensmiljön.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018,
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ
oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och pragmatiskt tänkande kan Saab utveckla, anpassa och förbättra ny teknik som uppfyller kundernas ständigt föränderliga behov. 

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2015 kl. 08.55.