Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och Ericsson tecknar avtal om forskningssamarbete

Två av Sveriges mest forskningsintensiva teknikföretag, försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Ericsson, har tecknat ett avtal om samarbete. Syftet är erfarenhetsutbyte och forskningssamarbete inom ett antal områden för ömsesidig nytta och stärkt konkurrenskraft för båda företagen.

20150604-sv-1912779-1.jpg

Samarbetsavtalet omfattar bland annat områdena nästa generations mobila nät 5G, mikrovågs- och antennteknik, metodik och industrialisering.

- Saab är världsledande inom den senaste antennteknologin och ett forskningssamarbete med Ericsson, som är världsledande i utvecklingen av mobilsystem och basstationer, öppnar stora möjligheter. Vi ser stora fördelar med att på ett tidigt stadium få insyn i hur teknik för högvolymproduktion utvecklas, för att kunna ligga i framkant i att nyttja sådan teknik i våra försvars- och säkerhetsapplikationer, säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.

Samarbetsavtalet innebär bland annat att Saab går in som industripartner i ett forsknings- och samverkansprogram för nästa generations mobila nät, ’5G för Sverige’, som Ericsson startade i mars 2015. Programmet syftar till stärkt konkurrenskraft för industrin när det gäller ICT-lösningar i produkter och tjänster baserade på 5G-standarder och omfattar ett antal samverkansprojekt mellan industripartners och universitet

- Genom att föra samman ledande industriföretag med teknikforskning kan vi generera värdefulla insikter som möjliggör digitalisering. Saab är ett högteknologiskt företag som, liksom Ericsson, har intresse av att utveckla grundteknik för ny och utvecklad användning. Båda företagen har gedigen teknisk kunskap och erfarenhet som vi ska utnyttja i vår gemensamma forskning och utveckling, till exempel i utveckling av avancerad antenn-teknik. Samarbetet med Saab är ett viktigt steg framåt för programmet ’5G för Sverige’. Vår förväntan är att 2020 kommer mobila nätverk att fullt ut kunna realisera ett uppkopplat samhälle, säger Torbjörn Lundahl, programansvarig för ’5G för Sverige’ på Ericsson.

Utvecklingen av 5G förutsätter en effektivare antennteknik för att klara den kapacitetsökning som krävs, ett tusen gånger den som fanns 2010. Det är därför intressant för Ericsson att ta del av Saabs erfarenheter och kunnande när det gäller utveckling av radarantenner. Inte minst gäller det Saabs så kallade AESA-antenner, Aktiv Elektrisk Styrbar Antenn, det vill säga en antenn som är fast, men där elektronikkomponenterna inuti används för att rikta antennloberna åt olika håll.

Under 2014 lanserade Saab nya AESA-baserade radarsystem i Giraffe-familjen med nyckelkomponenten galliumnitrid. Galliumnitrid ger en betydligt större effekt och verkningsgrad än något tidigare halvledarmaterial, vilket innebär längre räckvidd och bättre möjlighet att se fler och mer svårupptäckta mål. Nyligen tilldelades Saab priset för årets innovation av tidskriften Aviation Week för att vara först i världen med galliumnitrid i serietillverkade produkter.

I samband med utveckling och produktion av aktiva elektriskt styrbara antenner finns behov av effektiva metoder för testning och mätning. Här finns goda erfarenheter i båda företagen. Inom området metodik sker utbyten inom t ex modellbaserad utveckling och verktyg.

Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning. Framöver kan fler teknikområden komma att inkluderas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.