Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och UMS Aero Group AG i strategiskt samarbete inom obemannat flyg

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och UMS Aero Group AG, schweizisk leverantör av taktiska obemannade flygfarkoster, bildar det gemensamma bolaget UMS Skeldar AG. Genom UMS Skeldar stärks Saabs erbjudande inom taktiska obemannade flygande farkoster. Samarbetet innebär att Saabs tillgångar avseende den obemannade helikoptern ”Skeldar” överlåts till UMS Skeldar.

20151221-en-2071624-1.jpg

UMS Skeldars verksamhet omfattar allt från utveckling och tillverkning, till utprovning, utbildning och underhåll av såväl obemannade farkoster som tillhörande system, exempelvis markstationer, kommunikationslänkar och dataterminaler. Saabs ägarandel uppgår till 47 procent.

Produktportföljen består av fyra kvalificerade farkoster i viktspannet 20-250 kg. Utöver den obemannade helikoptern Skeldar ingår två obemannade flygplan samt ytterligare en obemannad helikopter.

– Genom UMS Skeldar säkrar vi tillgång till en produktportfölj som på ett utmärkt sätt kompletterar Saabs övriga satsningar inom obemannat flyg. Samarbetet ger ökat fokus på marknadsföring och försäljning av såväl Skeldar som övriga obemannade system. Genom det gemensamma bolaget kan vi erbjuda marknaden en kombination av det mindre företagets flexibilitet och Saabs långa erfarenhet inom flygområdet, säger Ulf Nilsson, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

– Vår kombinerade portfölj gör det möjligt att möta kundbehov inom flera segment, vare sig det gäller armén, marinen, civila säkerhetstjänster eller rent civila verksamheter, säger Jakob Baumann, VD för UMS Skeldar.

UMS Skeldar kommer att ha cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret förläggs till schweiziska Möhlin och ett kontor etableras i Linköping.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

Bild
27 februari 2020
20151221-sv-2071619-1.jpg
Bild
27 februari 2020
20151221-sv-2071619-2.jpg
Bild
27 februari 2020
20151221-sv-2071619-3.jpg