Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Press releases

Förändringar i Saabs koncernledning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab genomför förändringar i affärsområdesstrukturen och i koncernledningen. Förändringarna träder ikraft den 1 januari 2017. 

20161025-en-2341593-1.jpg

Ett nytt affärsområde:
Saab Kockums blir ett affärsområde med namnet Nautics. Gunnar Wieslander blir affärsområdeschef samt kvarstår som VD i Saab Kockums AB.

Ändringar i koncernledningen: 

  • Micael Johansson, idag affärsområdeschef för Surveillance, blir ny vice VD och ställföreträdande koncernchef. Han ersätter Lennart Sindahl, som lämnar koncernledningen och blir Senior Advisor till Saabs VD.
  •  Gunnar Wieslander blir, som ny chef för affärsområde Nautics, medlem av koncernledningen. 
  • Sebastian Carlsson, idag presschef, blir chef för Group Communication och tar plats i koncernledningen.  

Ersättare till tjänsten som chef för affärsområde Surveillance kommer att rekryteras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

Bild
27 februari 2020
20161025-sv-2341600-1.jpg
Bild
27 februari 2020
20161025-sv-2341600-2.jpg
Bild
27 februari 2020
20161025-sv-2341600-3.jpg