Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Installationenav Saabs markövervakningsradar SR-3 godkänd på Václav Havel Airport i Prag

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs senaste radarsystem, SR-3, för markövervakning på flygplatser har formellt blivit godkänt av luftfartsverket (ANS CR) i Tjeckien för operativ drift vid Václav Havel-flygplatsen i Prag.

20160829-en-2285680-1.jpg

Saab fick en order på att installera ett nytt radarsystem för markövervakning (Surface Movement Radar – SMR) vid Václav Havel flygplatsen Prag i mars i år. På mindre än fem månader har Saab framgångsrikt genomfört installationen och optimeringen av systemet, och nu är systemet i operativ drift.

– Programmet genomfördes snabbt och effektivt. SR-3 har byggts från grunden med fokus på prestanda, förenklat underhåll och enkel installation. Resultatet har uppnåtts tack vare ett nära samarbete med vår partner ANS CR, säger Anders Carp, chef för affärsenheten Traffic Management inom Saabs affärsområde Surveillance.

SR-3-radarn ger kritisk situationsuppfattning och förbättrar säkerheten under alla väderförhållanden. Den används för att identifiera mål som flygplan, markfordon och andra hinder – och har integrerats med det befintliga A-SMGCS-systemet (Advanced Surface Movement Guidance & Control Systems) vid flygplatsen i Prag. SR-3 har både en digital ASTERIX CAT240-utgång och en analog videoutgång, vilket gör att den snabbt kan kopplas in som ersättare för ålderstigna radarinstallationer. Med hjälp av SR-3 kan kunderna styra sina kostnader och stegvis uppgradera sina befintliga system. 

SR3 bygger på mer än tio års erfarenhet av Solid State-radarsystem. Radarn använder en öppen arkitektur som utnyttjar branschens standardgränssnitt för enkel integrering med befintliga eller nya flygtrafikledningssystem. Radarn uppfyller helt standarderna EUROCAE ED-116 och EUROCAE ED-87B för A SMGCS nivå 1, 2 och 3. 

Saab levererar flygtrafikledningslösningar till civilflyg, flygplatser och flygbolag i fler än 40 länder på sex kontinenter.  

Läs mer om vad Saab kan erbjuda inom flygtrafikledning:
ATM video
B-roll for editorial use

Tidigare pressmeddelande den 8 mars 2016. 

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018,
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube 
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.