Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Litauen stärker sin luftvärnsförmåga med RBS 70-simulatorer

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order på RBS 70-simulatorer från den litauiska försvarsmakten. Leveranserna kommer att genomföras under 2018.

20161213-en-2401817-1.jpg

Den litauiska försvarsmakten har använt RBS 70 sedan 2004. För att ytterligare stärka sin luftvärnsförmåga har kunden lagt en order på simulatorer. I kontraktet ingår simulatorer, utbildning och reservdelar. Som del av kontraktet kommer Saab att samarbeta med det litauiska institutet BPTI (Baltic Institute of Advanced Technology) för att integrera anpassade 3D-kartor i RBS 70-simulatorerna. Syftet är att visualisera förbandens operativa miljö.

-        Genom den här integreringen kommer den litauiska försvarsmakten att få en väsentligt ökad utbildningskapacitet. De 3D-kartor som utvecklats av vår lokala partner BPTI ger förbanden en realistisk utbildningsmiljö. Därmed kan de öva på gruppering och bekämpning av mål som dyker upp i just den miljö där de bedriver sin verksamhet. Detta är ett bevis på att vi hela tiden förbättrar vårt erbjudande så att kunderna ska få den bästa utrustningen på marknaden, säger Michael Höglund, marknadschef för Missile Systems i Saabs affärsområde Dynamics.

-        Försvarsdepartementet fortsätter att modernisera RBS 70 systemet som används i Litauens försvarsmakt. Det här kontraktet med Saab kommer att förse våra soldater med avancerade simulatorer. De här tillgångarna kommer att minska träningskostnaderna och göra det möjligt att behålla soldaternas beredskap, säger överstelöjtnant Juris Gvozdas, ställföreträdande chef för Weaponry and Control Systems på Litauens försvarsdepartement

Den nya RBS 70-simulatorn gör det möjligt för en potentiell operatör att träna på de svåraste målen. Den PC-baserade simulatorn har ett stort antal förprogrammerade målbanor. Simulatorn erbjuder även funktionen att instruktören kan skapa egendesignade scenarion med olika typer av mål och målbanor.

Saabs portfölj av markbaserade luftvärnssystem med kort räckvidd omfattar RBS 70 och vidareutvecklingen RBS 70 NG. RBS 70-systemet är mycket framgångsrikt på marknaden med mer än 1 600 system och 17 000 missiler levererade till 19 länder.

För mer information kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube 

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.