Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får beställning från Försvarets Materielverk på ammunition till Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) på leverans av ammunition till Carl-Gustaf. Ordervärdet uppgår till cirka MSEK 122 och slutleverans kommer att ske under 2017.

20160809-en-2271167-1.jpg

Sedan 1948 har vapensystemet Carl-Gustaf gett soldater världen över hög förmåga att hantera olika stridsscenarion och sedan flera decennier utgjort en viktig del inom den svenska armén.

-       Med den här beställningen på såväl träningsammunition som skarp ammunition, fortsätter den svenska Försvarsmakten sin satsning på att öka arméns understödsförmåga, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Carl-Gustaf är ett världsledande vapensystem inom kategorin understödsvapen.
Det har löpande moderniserats och anpassats efter användarnas förändrade behov.
Den senaste versionen, Carl-Gustaf M4, har reducerat vikten från 10kg till under 7kg. Carl-Gustaf används med stor framgång i mycket krävande miljöer. Genom sin breda ammunitionsportfölj erbjuder Carl-Gustaf systemet den enskilde soldaten förmågan att bekämpa ett vitt spektrum av mål i olika stridsscenarion – från bepansrade fordon till att undanröja hinder och bekämpa fiender i byggnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.