Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på fordonselektronik till stridsvagnen Leopard 2

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från tyska företaget Krauss-Maffei Wegmann GmbH gällande utveckling av ny fordonselektronik till stridsvagnen Leopard 2. Ordervärdet uppgår till cirka MSEK 130. Leveranser kommer att ske under perioden 2018-2022.

20160810-en-2271869-1.jpg

Krauss-Maffei Wegmann GmbH är huvudleverantör av stridsvagn Leopard 2 till Försvarets materielverk och den svenska armén, där den benämns som stridsvagn 122.

Beställningen omfattar design och utveckling av fordonselektronik, leverans av fordonselektronikenheter och kablar, samt träning och dokumentation. Beställningen möjliggör även att stridsvagnen nu kan integreras med det svenska ledningssystemet stridsledningssystem bataljon, SLB.       

-       Det här är en betydelsefull beställning då den visar att vi är en långsiktig leverantör inom området för fordonselektronik. Det är viktigt att stridsvagnen integreras i svenska stridsledningssystem bataljon. Beställningen befäster vår roll dels som långsiktig leverantör inom SLB, dels som leverantör och partner till den svenska armen samt internationell försvarsindustri, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Saab erbjuder ett brett utbud av fordonselektronik för lednings-, spanings- och diagnostikfunktioner till försvarsmakter och internationell försvarsindustri.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.