Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på underhållsverksamhet för Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk på support och underhåll av Gripen till Försvarsmakten för år 2016. Beställningen totala värde uppgår till MSEK 150.

20160310-en-2139012-1.jpg

Beställningen är en utökning av ett tidigare tecknat avtal från 2012, omfattande prestandabaserad support och underhåll av Gripen som är avgörande för att bedriva flygverksamhet med Gripen, exempelvis teknisk support, publikationer, reservmateriel och reparationer. Denna beställning är en utökning av reservmaterielförsörjningen.

– Väl fungerande support och underhåll är avgörande för att bibehålla en effektiv drift och tillgänglighet av ett lands luftstridskrafter. Dagens order syftar till att säkerställa detta för Gripensystemet, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Verksamheten kommer att ske vid Saabs anläggningar i Linköping och Arboga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.