Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på NLAW

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order på att leverera pansarvärnsvapnet NLAW. Leveranserna ska genomföras under åren 2016 och 2017. 

20161222-en-2413587-1.jpg

NLAW-systemet kombinerar enkelheten hos lätta pansarvärnsvapen med fördelarna hos tyngre styrda robotsystem. Med NLAW kan en soldat bekämpa en stridsvagn (MBT) försedd med moderna skyddssystem med ett enda skott. Soldaten kan i alla situationer och miljöer, både inom och bortom normalt stridsavstånd bekämpa stridsfordon och andra mål omedelbart efter målupptäckt.

-        Det finns ett ökat intresse och behov av lätta pansarvärnsvapen på marknaden och den här beställningen är ett starkt bevis på våra kunders förtroende för NLAW-systemet, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

-        I flera länder har fokus det senaste årtiondet legat på att bygga upp förmågan att bekämpa terrorism, men nu ser vi att många på nytt inser det växande behovet av att på nytt bygga upp förmågan att bekämpa en modern, mekaniserad fiende på enskild soldatnivå. Ett system som NLAW ger användaren den förmågan, säger Görgen Johansson.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

NLAW (Next generation Light Anti-tank Weapon) är ett pansarvärnssystem som avfyras från axeln och verkar mot stridsvagnar ovanifrån. Systemet har ursprungligen utvecklats för Sverige och Storbritannien och uppfyller kraven på ett modernt pansarvärnssystem, både under internationella operationer och vid nationellt försvar.

För mer information kontakta:

Saabs presscenter,

0734-180 018,

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube 

Följ oss på Twitter: @saab 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.   

Downloads

Bild
27 februari 2020
20161222-sv-2413594-1.jpg
Bild
27 februari 2020
20161222-sv-2413594-2.jpg
Bild
27 februari 2020
20161222-sv-2413594-3.jpg