Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på SAFE från brittiska polisdistrikt

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt med de brittiska polisdistrikten Warwickshire och West Mercia om att leverera en sammanhållen lösning för ledningscentraler och mobil data till de båda distriktens operativa verksamhet. Kontraktet löper över 6 år och ingår i det tidigare ramavtal som tecknades med Cheshire-polisen i december 2015. Leverans kommer att ske under 2016–2017.

20160720-en-2261284-1.jpg

Detta kontrakt stärker införandet av SAFE som den ledande lösningen för sammanhållna ledningscentraler avseende offentlig säkerhet.

Saabs plattform SAFE kommer att ersätta ett antal äldre system inom de båda polisdistrikten med en enda kostnadseffektiv lösning. SAFE är mångsidigt och har ett arbetsflödesbaserat användargränssnitt. Den kommer att införas inom polisdistriktens hela organisation och användas för all kontakt med allmänheten över flera media (inklusive samtal till larmnumren 999 och 101), e-post och webbchatt, incidenthantering, radiokommunikation och resurshantering.  

– Det här kontraktet innebär att brittiska polisen förses med mobila SAFE-klienter, vilket ökar ledningscentralens kapacitet att supporta polisens arbete på fältet. Med det här kontraktet stärker Saab ytterligare sitt erbjudande av lösningar för offentlig säkerhet globalt. Vi ökar dessutom vår närvaro på den viktiga brittiska marknaden, säger Simon Read, chef för Public Safety i Storbritannien inom Saabs marknadsområde EGMEA.

– Med SAFE kan användaren snabbare fatta väl underbyggda beslut. Det ökar antalet ärenden som blir lösta vid första kontakten, gör allmänheten mer nöjd och låter poliserna arbeta mer effektivt, säger Jessica Öberg, chef för affärsenheten Networks & Public Safety inom Saabs affärsområde Support and Services.

Genom att välja SAFE har polisdistrikten Warwickshire och West Mercia goda förutsättningar att övergå från Airwave-systemet till det nya ESN-systemet (Emergency Services Network), och med hjälp av SAFE-mobilapp kan de börja utnyttja fördelarna med den ökade bandbredden hos ESN.  

SAFE kombinerar alla de funktioner som krävs av en modern ledningscentral i en enda programvara; kommunikation över flera media, hantering av kontakter, ledningssystem, rapportering via radio, kartfunktioner samt resurshantering. SAFE är en modulär plattform med ett enhetligt, intuitivt och arbetsflödesbaserat användargränssnitt som är helt konfigurerbart och kan implementeras i fasta, webbaserade och mobila enheter. 

En lista över andra brittiska polisstyrkor som nämns i ramavtalet: Cumbria Constabulary, Derbyshire Constabulary, Dyfed Powys Police, Greater Manchester Police, Gwent Police, Hampshire Constabulary, Lancashire Police, Merseyside Police, Metropolitan Police, Northamptonshire Police, North Wales Police, Nottinghamshire Police, Police Scotland, Thames Valley Police.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
0734-180 018,
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube 
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.