Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab fortsätter att stärka den australiensiska arméns markbaserade luftvärnsförmåga

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal med det australiensiska försvaret om att uppgradera arméns markbaserade luftvärnssystem RBS 70 och Giraffe AMB-radar. Ordervärdet uppgår till cirka MSEK 208.

20160815-en-2274317-1.jpg

Den befintliga IFF-förmågan (identifiering av vän eller fiende) hos de RBS 70- och Giraffe AMB-system som levererats enligt AIR 90-programmet, kommer att uppgraderas till att innehålla så kallade Mode 5-funktioner. Mode 5 använder modern modulering, kodning och kryptografiska tekniker för att övervinna de begränsningar av säkerhet och prestanda som finns i befintlig Mode 4. Dessutom ger Mode 5 utökad kapacitet för datahantering, för säker överföring av GPS-positioner och andra utökade data. IFF är en kritisk säkerhetsfunktion för alla markbaserade luftvärnssystem, eftersom den i hög grad minskar risken för vådabeskjutning av egna flygplan. Den här uppgraderingen stödjer Australiens markbaserade luftvärnsförmåga i gemensamma luftrum och koalitionsluftrum bortom 2030.

Luftvärnssystemet RBS 70 har använts i Australien sedan 1987. Stora förbättringar av både sikte och robotar har inneburit att RBS 70 även i fortsättningen ska vara ett modernt och kraftfullt luftvärnssystem som kan möta ett ständigt föränderligt lufthot. Giraffe AMB-radarn anskaffades 2010 och ingår i utrustningen för arméns 16:e Air Land Regiment. Den tillhandahåller effektiv situationsuppfattning i luftrummet, samtidigt som den ger tidig förvarning om inkommande robot- och granatattacker och kan lokalisera indirekt eld.

– Uppgraderingen av Saabs IFF till Mode 5 säkerställer att den australiensiska arméns RBS 70- och Giraffe AMB-radarförmåga fortsätter att ge trupperna världsledande skydd mot ett stort antal luftburna hot, säger Dean Rosenfield, chef för Saab Australien.

– Saab Australien har varit den australiensiska arméns betrodda partner för markbaserat luftvärn under många år, och vi ser fram mot att utveckla den här relationen i framtida program, säger Rosenfield.

Under tre årtionden har Saab Australien, som tillhör Saabs affärsområde Surveillance, framgångsrikt levererat material och understöd till den australiensiska arméns markbaserade luftvärnskapacitet. Saabs arbete med innovation och tekniska framsteg säkerställer världsledande kapacitet för moderna försvarsmakter. Saab Australiens lokala expertis och erfarenhet gör företaget till den perfekta partnern åt den australiensiska armén när det gäller markbaserad luftvärns- och robotförsvarsförmåga, nu och i framtiden.

För mer information kontakta:

Saabs presscenter,

0734-180 018,

presscentre@saabgroup.com

Gerard Ogden
Saab Australia

+61 (0) 409 229 084

gerard.ogden@au.saabgroup.com

 

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube  

Följ oss på Twitter: @saab 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.