Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab levererar CBRN-utrustning till myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab kommer att leverera testkit för CBRN innehållande avancerad indikeringsutrustning till den svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Den första leveransen kommer att ske i september 2016. 

20160608-en-2229864-1.jpg

Saab erbjuder en heltäckande lösning inom CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) för personskydd och säkerställande av operativa förmågor.

Tidiga varningar till enheter och personal är en nyckelfaktor för att begränsa CBRN-hot. Tack vare Saabs integrerade lösningar får CBRN-specialister och beslutsfattare tillgång till effektiva verktyg för att kunna detektera och identifiera ett brett spektrum av hot. De får allt stöd som krävs för snabba och exakta tidiga varningar. Saab kommer att stötta kundens organisation med utvärdering och integration av förmågor inom CBRND (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence).

Saabs CBRN-lösningar omfattar system för så kallad Automatic Warning and Reporting (AWR), provtagningsutrustning, certifierade transportförpackningar samt en lång rad tjänster, CBRN-utbildningar och supportlösningar för individuellt skydd.

Saabs avancerade provtagningsutrustning för CBRN är en dynamisk och anpassningsbar uppsättning av provtagningsmateriel för fältbruk som kan kombineras och förpackas för att möta alla kundbehov. Utrustningen består av fler än 300 olika delar för forensisk provtagning av CBRN-ämnen. Transportförpackningarna möjliggör säker transport av farliga CBRN-prov och giftiga kemikalier. Förpackningarna är godkända och certifierade för luft-, land-, sjö- och järnvägstransporter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

– MSB har tidigare köpt våra certifierade transportbehållare och efter att ha vunnit en EU-upphandling har vi nu undertecknat ett ramavtal om att leverera totalt 27 kit med avancerad provtagningsutrustning till myndigheten i storstadsregionerna. I avtalet ingår även köp av tillhörande förbrukningsmateriel, säger Nils-Erik Lindblom, Director of Marketing and Sales för CBRN på Saab.

För mer information kontakta:

Saabs presscenter,

0734-180 018,

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube 

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.