Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab levererar hamnadminstrationssystem KleinPort åt hamnmyndigheten i Curaçao

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått ett kontrakt från hamnmyndigheten i Curaçao om att installera den senaste versionen av Saabs KleinPort-system som myndighetens nya administration- och planeringsverktyg för hamnar.

20160721-sv-2261934-1.jpg

Curaçaos hamnmyndighet kommer att använda KleinPort för att hantera sin verksamhet i flera hamnar. Bland systemets funktioner ingår bland annat planering av fartygstrafik och tjänster, fördelning av lotsar och bogserbåtar, registrering av lastinformation, komplett administrering av fakturering och tillhandahållande av heltäckande rapporter.

– Curaçao Ports behövde ett nytt hamnhanteringssystem som dessutom uppfyllde behoven hos företagets dotterbolag KTK, som sköter bogserverksamheten. Vi hade ett antal specifika krav, inklusive planering av fartygstrafiken i de olika hamnarna på ön samt mobil åtkomst för bogserbåtar, lotsbåtar och lotsar. Dessutom måste konton för hamn- och bogserbolaget vara åtskilda för fakturering och rapportering. Det beprövade KleinPort uppfyllde alla våra krav på funktioner och Saab kunde lämna mycket effektiva riktlinjer för bästa praxis som resultat av företagets mångåriga erfarenhet inom branschen, sade Urvin Inocente, IT-ansvarig för Curaçaos hamnmyndighet.

– KleinPort är en av de mest avancerade informationssystemen för administration av hamnar på marknaden idag och vi förväntar oss att det i hög grad kommer att öka hamnarnas effektivitet, säger Anders Carp, chef för affärsenheten Traffic Management inom Saabs affärsområde Surveillance.

Curaçaos hamnmyndighet (CPA) sköter alla Curaçaos hamnar. CPA äger container- och kryssningsterminalerna samt de flesta varv och fastigheter nära hamnen, som hyrs ut till privata operatörer. Dessutom samordnar CPA lotsverksamheten och styr förflyttningen av alla fartyg inom hamnarna. CPA ansvarar även för den kommersiella utvecklingen av hamnarna och marknadsföringen utomlands.

KleinPort är en produkt från Saabs produktområde Maritime Traffic Management, som är en ledande leverantör av marina ledningssystem.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
0734-180 018,
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube  
Följ oss på Twitter: @saab 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.