Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab levererar utbildningssystem till finska armén

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt med den finska försvarsmakten om att leverera BT46-utbildningssystem till den finska armén. Leveranserna kommer att genomföras under 2016.

20160613-en-2233377-1.jpg

2015 beställde den finska försvarsmakten 100 Leopard 2A6-stridsvagnar från den nederländska armén, inklusive BT46-utbildningssystem från Saab Training & Simulation. Saab har nu tagit emot ytterligare en beställning från kunden på en uppgradering av utbildningssystemen. De uppgraderade systemen kommer att placeras vid två regementen, stridsvagnsbrigaden i Parolannummi och KASI-anläggningen i Säkylä. KASI är den finska arméns mobila stridsskola (CTC).

–     Finland har använt Saabs simulatorer sedan 1980 och i den mobila stridsträningsanläggningen (KASI) sedan 2004. Här kan den finska försvarsmakten öva upp till bataljons- och brigadnivå, vilket i hög grad stärker förbandens kapacitet i fält, säger Anders Gardberg, chef för Saab i Finland.  

I kontraktet ingår nya kontrollpaneler, dator- och gränssnittsenheter (MVI), transportlådor, kablar, instruktionsböcker på finska, nya taktiska radiogränssnitt och ett supportkontrakt. Genom dessa uppgraderingar ökar den finska armén sin utbildningskapacitet.  

–     Med den här beställningen på BT46-utbildningssystem får den finska försvarsmakten den bästa simulatorn på marknaden för träning av stridsvagnsbesättningar. Ordern stärker också Saabs ställning som en av världens ledande leverantörer av lösningar för stridsutbildning, säger Åsa Thegström, chef för Saabs affärsenhet Training & Simulation.

BT46-systemet är ett beprövat simulatorsystem för skjutträning med olika vapen och realistiska, taktiska stridsövningar i fält. Systemet har redan levererats till fler än 20 länder till stöd för stridsövningar med fordon och tillhörande vapensystem. Fler än 7 000 fordonssimulatorer har levererats till fler än 100 tillämpningar världen över.

Saab förser den finska armén med utbildningsstöd för KASI, arméns mobila stridsskola (CTC). Saab installerar, ger support åt och flyttar den mobila stridsträningsanläggningen till olika övningsplatser. Detta ger soldater och officerare i den finska armén exceptionella resurser för taktisk utbildning på alla nivåer. KASI-systemet är en nationell utbildningsresurs som kan byggas upp på valfri plats i Finland. Systemet används för utbildning inför tjänst i internationella uppdrag och som stöd under regementsstridsövningar.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
0734-180 018,
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube 
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.