Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab väljer Atech som partner för Gripen-programmet i Brasilien

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har valt Atech Negocios em Technologia S/A som partner för Gripen NG-programmet i Brasilien. Partnerskapet omfattar simulatorer, utbildnings- och markstödssystem.

20160426-en-2186439-1.jpg

Avtalet med Atech ingår i Saabs åtagande att tillhandahålla industrisamarbete som del av Gripen NG-programmet i Brasilien. Gripenavtalet med Brasilien tecknades mellan Saab och de brasilianska myndigheterna (försvarsministeriet via COMAER (Aeronautics Command)) i oktober 2014. Atech kommer att genomföra omfattande praktisk utbildning och arbetsdelning inom ramen för Gripen NG-programmet i Brasilien. Under maj månad kommer ett team med ingenjörer från Atech till Sverige för att genomgå sin inledande utbildning. De nya färdigheterna och kompetenserna ska därefter överföras till Brasilien.

– Saab och Atech inleder ett partnerskap kring utvecklingen av simulatorer, utbildningssystem och markstödssystem för Gripen NG. Vi kommer att sköta tekniköverföringen inom dessa områden till Atech, och kan nu välkomna det första teamet med ingenjörer från Atech som ska få utbildning i utveckling av Gripen-systemet, säger Mikael Franzén, programansvarig för Gripen Brazil, Saab.

– Atech är stolta över att delta tillsammans med Saab i Gripen NG-programmet. Atech har en stark tradition av att stötta det brasilianska flygvapnet inom olika program för tekniköverföring. Vårt deltagande representerar en konsolidering av Atechs expertis inom områden som uppdragsplanering och simulatorer. Vi är redo att samarbeta med Saab som ett integrerat team och hjälpa det brasilianska flygvapnet med dess långsiktiga behov, säger Edson Carlos Mallaco, VD för Atech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.