Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Svenska LFV driftsätter den första regionen med Saabs landstäckande WAM-system

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs WAM-system (Wide Area Multilateration) har nu formellt driftsatts av LFV på vägen mot fullständig nationell täckning i Sverige.

20161020-en-2338373-1.jpg

Saabs WAM-system kommer att tillhandahålla terminal- och ruttövervakning över Storstockholm och ska användas för att förbättra övervakningen i hela Sverige. Luftrummet över Kiruna och norra halvan av landet kommer att följa strax efter Stockholmsområdet, medan införandet i Göteborg är planerat till slutet av 2016 och för resten av landet under 2017.

– Ett projekt av den här storleken innebär alltid många svåra utmaningar, men vi är stolta över vårt hårda arbete och de framgångar vi har lyckats uppnå i samarbete med Saab. Tillsammans har vi sett till att ta en värdefull tjänst i drift som kommer att förbättra vår förmåga att säkert och effektivt hantera flygtrafiken i luften över Sverige, säger Ulf Thibblin, teknisk chef vid LFV.

Saabs lösningar för multilateration använder sensorer som kräver mindre underhåll för att beräkna flygplanens positioner baserat på transpondersignaler. Detta ger flygtrafikledarna exakta positioner och information om flygplanen oavsett väderförhållanden. Med högre uppdateringfrekvens av position än traditionell radar, ger Saabs multilateration effektiv övervakning för ökad säkerhet, kapacitet och effektivitet i luftrummet.

– Det här är en viktig milstolpe för Luftfartsverkets WAM-system. Vi har samarbetat effektivt med LFV under projektet och förväntar oss ett fortsatt gott resultat under de kvarvarande faserna, säger Anders Carp, chef för affärsenheten Traffic Management inom Saabs affärsområde Surveillance.

Saab använder ett minimalt antal sensorer för en enklare, billigare lösning genom att utnyttja avancerade bearbetningstekniker. Dessutom har varje sensor för multilateration som införs stöd för ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast), vilket ger en infrastruktur som är redo för dagens övervakningsbehov och morgondagens flygteknik.

WAM-systemet kommer att komplettera Luftfartsverkets befintliga SSR-nät (Secondary Surveillance Radar), så att de kan avveckla vissa installationer. Detta förbättrar och utökar övervakningen i områden där terrängen har begränsat SSR-täckningen.

Nästan 100 platser världen över har valt Saabs multilateration för att öka säkerheten, effektiviteten och kapaciteten samt minska kostnaderna.

Läs mer om vad Saab kan erbjuda inom flygtrafikledning:

ATM video
B-roll for editorial use 

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018,
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube 
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.