Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Förändringar i Saabs koncernledning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab genomför förändringar i koncernledningen. Ulf Nilsson lämnar rollen som chef för Saabs affärsområde Aeronautics och därmed också Saabs koncernledning. Lennart Sindahl blir tillförordnad chef för affärsområdet Aeronautics och adjungeras till Saabs koncernledning.

20170306-en-2480521-1.jpg

Lennart Sindahl är Senior Advisor till Saabs VD och var tidigare chef för affärsområdet Aeronautics samt vice VD för Saab.

Rekrytering av ny affärsområdeschef har inletts.

Förändringarna gäller per omgående.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.