Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får kontrakt på signalspaningsfartyg

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) avseende leverans av ett signalspaningsfartyg. Beställningen omfattar perioden 2017-2020 och det totala ordervärdet uppgår till MSEK 730.

20170411-en-2520126-1.jpg

I kontraktet ingår att Saab ska designa, producera och leverera ett signalspaningsfartyg.

-        Signalspaningsfartyg ställer stora krav på driftsäkerhet och tillgänglighet. Saab och inte minst verksamheten inom Kockums har under många år levererat produkter som lever upp till dessa högt ställda krav. Kontraktet är också en bekräftelse på vår förmåga att leverera ytfartyg, säger Gunnar Wieslander, chef för Saabs affärsområde Kockums.

 Ett signalspaningsfartyg har som främsta uppgift att kontinuerligt samla in och kartlägga information om radiosignaler. Det nuvarande signalspaningsfartyget HMS Orion, sjösattes 1984 och har sedan dess moderniserats vid flera tillfällen på Saabs varv i Karlskrona.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.