Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab lanserar nytt cyber security-bolag för kommunikationssäkerhet - Hyker Security

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab lanserar företaget Hyker Security - som erbjuder säkerhet för kommunicerande applikationer.

20170601-en-2577111-1.jpg

De senaste åren har antalet applikationer och produkter som kommunicerar med varandra mångdubblats, liksom behovet av säker kommunikation. Med dagens komplexa distributionsvägar, cyberhot och ny EU-lagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation), är företag ålagda att hantera data korrekt ur ett säkerhetsperspektiv. Därför måste integritetsskydd byggas in i systemen från början.

-          Redan i utvecklingsstadiet kan Hyker Security säkra och bygga in integritetsskydd i den information som skapas och distribueras digitalt. Vi ser ett stort intresse och arbetar nu med de första kunderna, säger Thomas Thard, vd för Hyker Security.

Hyker Security har tagits fram inom Saab Ventures som arbetar med spin-offs och spin-in. Saab Ventures är ett av nordens äldsta corporate venture-bolag och arbetar i dagsläget med ett femtontal teknikprojekt.

Om Hyker Security

Saab har genom det fristående konsultbolaget Combitech arbetat länge inom området kommunikationssäkerhet och har flest konsulter i norden inom cyber security.

Combitech har tillsammans med företaget Apptimate utvecklat en teknologi som möjliggör implementering av End 2 End-kryptering och säkerhet i kommunicerande applikationer.

Med hjälp av denna teknologi sker all integrering i applikationen redan i utvecklingsstadiet, till skillnad från när integrering sker i nätverkslagret. Systemet är mycket snabbt och erbjuder en säker lösning inom 5 minuter, via en drop-in modul som en del i utvecklingsmiljön.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.