Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och Loomis Group tecknar globalt ramavtal för säkert transportlogistiksystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Loomis Group har undertecknat ett globalt ramavtal angående användning av Saabs logistiksystem TRACK and TRACE. Avtalet är tecknat för sju år.

20170327-en-2504805-1.jpg

Ramavtalet konsoliderar befintliga avtal mellan Saab och Loomis Group och omfattar användning av systemet TRACK and TRACE på fyra nya marknader.

-       Vi är glada över det här nya avtalet och ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete med Loomis Group för att tillsammans utveckla och leverera deras viktiga operativa system till alla delar av deras globala verksamhet. Vår lösning kommer att stödja konsolideringen av deras systemportfölj och standardiseringen av deras operativa procedurer och support. Avtalet stöder också en expansion på nya marknader, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Saabs system TRACK and TRACE ger kunden en säker lösning för logistikhantering vid olika typer av transporter. Med hjälp av denna lösning har användaren full kontroll över sina logistiktjänster genom ett arbetsorderbaserat system som hanterar, övervakar och mäter alla tjänster som levereras till slutkund. Systemet skapar även en operativ reviderbar spårning från start till slutligt genomförande som möjliggör full kontroll genom hela transportlogistikkedjan. Systemet fungerar även för användning på mobila plattformar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.