Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab planerar förlägga tillverkning av skolflygplanet T-X i USA

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab deltar, gemensamt med Boeing, i upphandlingen av avancerade skolflygplan till det amerikanska flygvapnet, USAF. Förutsatt att upphandlingen vinns, kommer Saab att förlägga tillverkningen för sina delar av skolflygplanet T-X i USA.

20170918-en-2671946-1.jpg

T-X, som har utvecklats i partnerskap mellan Boeing och Saab, har den nya förmåga som krävs för att uppfylla det amerikanska flygvapnets högt ställda krav för framtidens pilotutbildningssystem. Saab har inlett en process med att identifiera olika alternativ för var produktionsanläggningen ska placeras i USA.

-       Boeing och Saabs T-X-lösning är utvecklad och anpassad för det amerikanska flygvapnets pilotutbildningskrav och förutsättningar. Vi anser därför att produktionen av hela flygplanet, inklusive våra delar, bör ske i USA, säger Håkan Buskhe, VD och koncernchef för Saab.

-       Saab har redan investerat i skolflygplanet T-X och förutsatt att Boeing och Saab vinner upphandlingen, så kommer vi att utöka vårt engagemang i programmet genom att förlägga tillverkning och produktion av våra delar i USA.

-       USA är en strategisk viktig marknad för Saab och planen är därför fortsatt expansion där. Att etablera denna typ av produktionskapacitet i USA innebär ytterligare ett steg i vår målsättning att öka vår närvaro i USA inom utveckling, produktion samt försäljning av våra produkter, fortsätter Håkan Buskhe.

Beslutet om var, och i vilken form, Saab ska förlägga produktionen baseras på vad som är bäst för amerikanska flygvapnets behov samt Saabs långsiktiga strategi för tillväxt på den amerikanska marknaden.

Etableringen av denna produktionskapacitet i USA blir en utökning av Saabs närvaro där som redan består av verksamheter som inkluderar; radar, sensorer, kamouflage, utbildningssystem, underhållslösningar, flygtrafiksystem, nationell säkerhet samt högupplöst tredimensionell kartgenerering. Saab har idag verksamhet i fyra delstater samt District of Columbia.

Boeing-Saab T-X är ett pilotutbildningssystem anpassat för det amerikanska flygvapnets speciella utbildningskrav. Förutsatt att Boeing och Saab vinner upphandlingsprocessen, kommer T-X att ersätta den befintliga flotta av åldrande flygplan av typen T-38. Valet av leverantör och offentliggörande förväntas ske i slutet av 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.