Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Första digitala flygledartornet i Storbritannien tas i bruk

Det första operativa digitala flygledartornet i Storbritannien invigdes idag av Cranfield University på flygplatsen i Bedfordshire, med ett system från Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS). 

20181213-en-3153831-1.jpg

Den senaste innovationen inom Storbritanniens luftfartssektor har utvecklats och levererats av Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS), men ägs och drivs av Cranfield University. Systemet består av en sensormast och ett bemannat kontrollrum på flygplatsen, och kommer att hantera flygtrafiken till och från flygplatsen.

– Den digitala flygledningscentralen är ett viktigt steg framåt för Cranfields Global Research Airport och universitetets forskningskompetens. I kombination med våra befintliga och framtida anläggningar kommer flygledningscentralen att befästa Cranfields ledande ställning inom flyg- och rymdforskning i hjärtat av tillväxtområdet Cambridge-Milton Keynes-Oxford, sade Professor Sir Peter Gregson, Vice-Chancellor och Chief Executive för Cranfield University.

– Detta är ett historiskt ögonblick för flygtrafiken i Storbritannien, och visar att framtiden för Storbritanniens flygsektor ligger inom spjutspetsteknik i kombination med operativ expertis. Saab och Cranfield University inledde sitt samarbete i oktober 2017, och har haft en utmärkt arbetsrelation som lett till dagens bedrift. Vi ser fram emot att välkomna fler brittiska flygplatser som användare av denna innovativa teknik, samt till de forskningsfördelar som anläggningen tillför marknaden, sade Johan Klintberg, vd för Saab Digital Air Services.

Digitala flygledartorn är ett genombrott inom flygtrafikledning som startade i Sverige 2015. Tack vare Saabs marknadsledande teknik möjliggör digitaliseringen av data en betydligt förbättrad operativ effektivitet, lägre driftskostnader samt avancerade system för säkerhet och beslutsstöd. Att installera ett digitalt flygledartorn är ofta mer ekonomiskt än att bygga ett nytt eller uppgradera ett konventionellt flygledartorn.

Ett digitalt flygledartorn ersätter ett konventionellt flygledartorn med en kameramast för att återge vyn från tornet och överföra den till en bemannad digital flygledningscentral på en annan plats. Digitala flygledartorn är konstruerade för att vara robusta och efterleva bästa praxis inom cybersäkerhet.

Cranfields globala forskningsflygplats erbjuder en unik miljö för forskning inom flygindustrin. Som ett av de få universiteten i världen med egen flygplats ligger Cranfield University i framkant när det gäller flygteknik och arbetar för att möta utmaningarna för digital luftfart och ompröva flygplatser, flygbolag, luftrumshantering och framtidens flygplan.

Saab Digital Air Traffic Solutions är ett joint venture-projekt mellan Saab och LFV (Luftfartsverket) som inleddes 2016. Genom att kombinera LFV:s unika operativa erfarenhet med Saabs tekniska lösningar i världsklass, kan Saab Digital Air Traffic Solutions hantera hela processen – från planering till genomförande och administration av tjänster inom fjärrstyrd flygledning. SDATS erbjuder flygplatser i Sverige och utomlands ett digitalt alternativ vid upphandling av flygledningstjänster, och skapar på så sätt bättre ekonomiska villkor för drift av flygplatser.

För mer information kontakta:

Saabs presscenter,

+46 (0)734 180 018,

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube  

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Tack vare koncernens samarbetskultur och innovativa samt pragmatiska arbetssätt utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknik för att möta kundernas behov.