Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab en av huvudleverantörerna till finska marinens modifieringsprogram Squadron 2000

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har valts av Patria som en av huvudleverantörerna till den finska marinens halvtidsmodifieringsprogram Squadron 2000. Patria har huvudansvaret för programmet, inom vilket Finlands fyra robotfartyg i Hamina-klassen ska repareras och uppgraderas. Ordervärdet på Saabs beställning är ca MSEK 960 med leveranser från 2018.

20180104-en-2781821-1.jpg

Saab ska leverera stridsledningssystemet 9LV Combat Management System (CMS), eldledningssystemet 9LV Fire Control System (FCS) inklusive eldledningssiktet Ceros 200 och vapenstationen Trackfire Remote Weapon Station (RWS). Patria har även valt Saabs integrerade kommunikationssystem TactiCall. Ett separat kontrakt för TactiCall tecknas inom kort.

Saab kommer även, inom ramen för halvtidsmodifieringsprogrammet Squadron 2000, leverera sin nya lätta torped till den finska marinen. Saabs nya lätta torped, som också den svenska marinen nyligen beställt, är ett flexibelt och avancerat ubåtsjaktvapen för utmanande och kustnära vatten. Som ett flexibelt system, kan torpeden avfyras från ytfartyg, flygfarkoster och ubåtar med förmåga att kunna verka mot både ubåtar och ytfartyg. Torpeden fungerar lika bra i öppet hav som i kustnära vatten som ofta har en komplicerad skärgårdsmiljö med öar, djuprännor, grundklackar, kallt, varmt och bräckt vatten.     

“Saab har levererat högteknologiska marina system till Finland under flera decennier. Den här beställningen visar än en gång att våra lösningar och expertis möter den finska marinens behov. Vi ser fram emot att stärka samarbetet både med den finska marinen och försvarsindustrin”, säger Anders Gardberg, chef för Saabs landsenhet Finland.

9LV CMS används som ledningscentral ombord på många avancerade ytfartyg och ubåtar och ger marina styrkor utmärkta operativa förmågor vid alla typer av uppdrag, både kustnära och ute på öppet hav. Ceros 200 är ett optroniskt eldledningssikte för örlogsfartyg.

“Den öppna arkitekturen i 9LV gör att det enkelt går att integrera vapen, - sensor- och systemlösningar från Saab såväl som från tredje part. Saab förser Hamina-fartygen med ett marint system i världsklass, vilket kommer att stärka den finska marinens operativa förmåga, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

Vapenstationen Trackfire RWS erbjuder den träffprestanda som krävs för att bemöta hot under alla typer av förhållanden. Saabs integrerade kommunikationssystem TactiCall länkar samman kommunikationsteknologi oavsett radioband, frekvens eller hårdvara.

För närvarande har alla av den finska marinens fartyg minst ett system från Saab ombord, de flesta har fler en ett system.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube  

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.