Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på träningssystem till svenska armén

Saab har tecknat ett kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) gällande träningssystem till den svenska armén. Kontraktet innehåller leverans av Manpack 300 till merparten svenska regementen samt ett antal basstationer. Ordervärdet uppgår till MSEK 51 och leveranser sker i slutet av 2018.

20180420-en-2889304-1.jpg

Kontraktet inkluderar leverans av träningssystemet Manpack 300 till merparten regementen i Sverige. Manpack 300-systemen, som används för styrning och övervakning samt insamling av träningsdata för utvärdering av övningar. De nya systemen är baserade på kommersiellt 4G-nät, vilket kommer att ge den svenska armén en förbättrad förmåga under övning. De basstationer som levereras kommer i form av mobila containrar, vilket ger den svenska armén möjlighet att ta med sig utrustningen och träna var som helst.

-      Genom den här beställningen uppgraderar och moderniserar den svenska armén sin träningsförmåga. De nya systemen möjliggör dels en större geografisk spridning på träningen, dels att radiokommunikation kan spelas in via basstationerna, vilket gör att kunden även kan utvärdera den delen av träningen, säger Åsa Thegström, chef för affärsenheten Training & Simulation inom Saabs affärsområde Dynamics.

-      Den svenska armén har tagit ett stort kliv de senaste åren vad gäller att lyfta sin träningsförmåga och stärka sin simulatorportfölj. De har alltid varit en av våra främsta användare av simulatorer och med de nya instrumenterade systemen, som har den senaste 4G-tekniken inbyggd, placerar de sig nu i den yttersta framkanten, säger Åsa Thegström.  

I samtliga träningssystem som levereras används Saabs Exercise Control (Excon), ett mjukvarusystem för förberedelse, planering, genomförande och utvärdering av övningen. Saabs instrumenterade träningssystem kommer nu att finnas på ett stort antal av den svenska arméns utbildningsplatser och möjliggöra träning på plutonsnivå till kompaninivå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.