Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på ytterligare funktionalitet för GlobalEye

Saab har fått en beställning från Förenade Arabemiraten gällande ytterligare funktionalitet för det avancerade flygburna övervakningssystemet GlobalEye. Ordervärdet är cirka MSEK 345.   

20180618-en-2960145-1.jpg

Förenade Arabemiraten gjorde den första beställningen på GlobalEye i november 2015. GlobalEye gör det möjligt att övervaka luft, hav och land samtidigt med en och samma lösning och att växla mellan olika typer av uppdrag, så kallad swing role-förmåga. Lösningen består av en mängd sofistikerade sensorer, exempelvis Erieye ER, Saabs nya kraftfulla radar med utökad räckvidd.  

“GlobalEye är det mest avancerade flygburna övervakningssystemet på marknaden. Programmet fortlöper mycket bra och vi genomförde den första flygningen i mars i år. Den här beställningen är ytterligare ett kvitto på vårt lyckade samarbete med Förenade Arabemiraten”, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

GlobalEye ger användaren utökad räckvidd för detektering, längre flygräckvidd och förmågan att utföra flera typer av uppdrag samtidigt, exempelvis räddningsinsatser, gränsövervakning och militära uppdrag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.