Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på leverans av Carl-Gustaf M4 till Försvarsmakten

Saab har fått en order från Försvarets materielverk (FMV) på leverans av Carl-Gustaf® M4 – som är den senaste versionen av vapensystemet Carl-Gustaf – till Försvarsmakten. I och med denna order har fem länder beställt det nya systemet sedan det lanserades i slutet av 2014. Leverans kommer att ske under 2018.  

20180525-en-2933430-1.jpg

Sedan 1948 har vapensystemet Carl-Gustaf stöttat avsuttet infanteri över hela världen och i många olika stridsmiljöer. Den nya versionen Carl-Gustaf M4 som lanserades 2014 har Carl-Gustaf-systemets fulla effektivitet och mångsidighet, men den förbättrade och lättare konstruktionen på mindre än 7 kg ger soldaten väsentligt bättre rörlighet.

– Vi är glada över att det svenska försvaret, som var den första användaren av Carl-Gustaf-systemet, nu har blivit medlem i M4-familjen. Genom valet av den nya versionen kommer de svenska soldaterna att få en ökad kapacitet att bekämpa alla typer av hot, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

– Carl-Gustafs förbättrade ergonomi kommer att göra de svenska soldaterna smidigare och effektivare på slagfältet. Vi ser fram emot att hjälpa det svenska försvaret att stärka sin operativa styrka, säger Torbjörn Saxmo, chef för affärsenheten Ground Combat inom Saabs affärsområde Dynamics.

När Sverige nu köper Carl-Gustaf M4 har Saab tecknat kontrakt med fem olika länder sedan systemet lanserades på marknaden 2014.

Carl-Gustaf M4 är den senaste versionen av det bärbara, axelavfyrade och mångsidiga vapensystemet. Det ger användarna en lång rad bekämpningsalternativ och gör trupperna smidiga och effektiva i alla stridssituationer. Carl-Gustaf M4 bygger vidare på systemets utomordentliga kapacitet och erbjuder en högre precision, lättare konstruktion och kompatibilitet med framtida innovationer. M4 är även kompatibel med framtida utvecklingar inom stridsteknologi, som till exempel intelligenta siktessystem och programmerbar ammunition.

För mer information kontakta:

Saab Press Centre,

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube 

Följ oss på twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.