Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab levererar manualer till Mitsubishi Aircraft Corporation

Saab har utformat och producerat underhållsmanualer för Mitsubishi Aircraft Corporations nya linjeflygplan Mitsubishi Regional Jet (MRJ). Det är det största avtal för teknikinformation som Saab har tecknat för produkter som inte är företagets egna.

20180208-en-2813770-1.jpg

År 2009 fick Saab i uppdrag av Mitsubishi Aircraft att skriva teknisk dokumentation för MRJ, något som kräver omfattande teknisk kunskap och kompetens. Saab fick uppdraget som en av världens ledande aktörer på området.

Sedan dess har Saabs teknikinformatörer tagit fram tiotusentals sidor skrivna på så kallad Simplified Technical English. Manualerna ska fungera som underlag för flygplanets driftsupport. De överförs nu till Mitsubishi Aircraft som en del av förberedelserna inför flygtestnings- och certifieringsfasen för MRJ. Överföringen från Saab slutfördes i januari 2018.

Projektet har även omfattat utformning och utveckling av det teknikinformationssystem där manualerna lagras. All utformning och utveckling har skett i Japan, medan konfiguration och framställning av teknikinformationen har utförts på Saabs anläggningar i Sverige. Systemet överensstämmer med ASD-S1000D, en internationell standard för tekniska publikationer.

–     Språk- och kulturskillnader tillsammans med det faktum att vi samarbetar från två olika tidszoner har medfört en del utmaningar, men också varit otroligt givande. Det här projektet hade inte varit möjligt om inte alla parter verkligen hade strävat mot de mål som vi definierade i början av projektet, säger Joakim Thörnkvist, chef för teknikinformationsavdelningen på Saab.

Att överföra kunskap och relevant information, i det här fallet data i form av 3D-design, från kund till teknikinformatör är ofta en komplicerad process. Detsamma gäller skapandet av en lösning för processer, metoder och verktyg med många olika parter inblandade, även flera underleverantörer.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.