Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och Lockheed Martin förser den amerikanska armén med moderniserad VTESS-kod

Lockheed Martin har tillsammans med Saab tagit emot en ändringsorder för det VTESS-kontrakt (Vehicle Tactical Engagement Simulation System – taktiskt stridssimuleringssystem för fordon) som företagen tilldelades i juli 2017. Ändringsordern omfattar att leverera moderniserad VTESS-kod till den amerikanska armén. Ordervärdet är cirka MSEK 160.

20181030-en-3103102-1.jpg

Enligt ändringsordern för VTESS-kodmoderniseringen, som tillåter den amerikanska armén att ändra den ursprungliga beställningen från i juli 2017, ska Lockheed Martin och Saab uppdatera det aktuella IMILES-systemets (Instrumentable Multiple Integrated Laser Engagement System) VTESS-hårdvara och -mjukvara för att göra den kompatibel med de internationellt godkända SISO-standarderna för lasergränssnitt (Simulation Interoperability Standards Organization).  Detta gör att den amerikanska militären kan öva tillsammans med NATO och andra allierade både nu och i framtiden. 

– Den här nya kapaciteten gör att användare som är verksamma i multinationella miljöer kan öva mer effektivt tillsammans, säger Erik Smith, VD för Saab Defense and Security USA. Dessutom utgör den ett steg i utvecklingen av A-TESS, den amerikanska armens nästa generation av taktiska stridssimuleringssystem. 

2017 tilldelade den amerikanska armén Lockheed Martin i samarbete med Saab ett kontrakt om att leverera ett taktiskt system för eldgivning och måluttag (VTESS – Vehicle Tactical Engagement Simulation System) till stridsfordon. Systemet gör att soldaterna kan genomföra mycket realistiska dubbelsidiga stridsövningar med befintliga plattformar och vapensystem.

– Genom att samla kapaciteten från många äldre system i produktkonfigurationen för VTESS ger den här multinationella kapaciteten stora fördelar avseende hållbarhet. Detta möjliggör kostnadseffektiva framtida förbättringar och möjlighet att växa för våra kunder, säger Tom Gordon, chef för Training and Simulation Solutions hos Lockheed Martin. VTESS-kodmoderniseringen stärker interoperabiliteten vid dubbelsidiga övningar, både för nuvarande övningsbehov och som stöd för arméns framväxande krav på utbildning och system.  

VTESS-kodmoderniseringen integrerar enkelriktade och ballistiska simuleringar och integrering med en gemensam optisk kommunikationsarkitektur. Äldre MILES-system kan också användas tillsammans med de moderniserade systemen. 

– Genom den här beställningen har Saab ytterligare stärkt sin position som världsledande leverantör av utbildnings- och simulatorlösningar. Vi ser att den amerikanska militären i allt högre grad inför NATO UCATT SISO-standarden, vilket ökar deras förmåga att öva på ett effektivt sätt med allierade och koalitionspartners och samtidigt ger en mer realistisk övningsupplevelse för de enskilda användarna, säger Åsa Thegström, chef för affärsområdet Training & Simulation vid Saabs affärsområde Dynamics.

Ordern bokfördes under tredje kvartalet 2018.

För mer information kontakta: 

Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com 

Kayla Stanley, APR

Lockheed Martin Communications

+1 407-306-6437

 kayla.m.stanley@lmco.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.