Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och Lunds universitet tecknar strategiskt samarbetsavtal

Saab och Lunds universitet har skrivit under ett samarbetsavtal inom forskning, innovation och utbildning.

20180206-en-2810355-1.jpg

Avtalet signerades av Torbjörn von Schantz, rektor på Lunds universitet, och Håkan Buskhe, VD och koncernchef på Saab. Avtalet är en plattform för långsiktig och strategisk kompetensförsörjning, för att ömsesidigt stärka Lunds universitet och Saab.

”Saab har lång och framgångsrik erfarenhet av samarbeten med universitet och högskolor, inklusive Lunds universitet. Avtalet syftar till att fördjupa samarbetet och kommer att ge oss tillgång till Lunds universitets kompetens inom teknikområden som är strategiska för Saab”, säger Håkan Buskhe.

Saab och Lunds universitet ska tillsammans utveckla för båda parter gynnsamma projekt inom utbildning och forskning, samt göra kompetens, resurser och anläggningar tillgängliga för båda parter.

Några av fokusområdena för samarbetet är elektromagnetisk fältteori, datavetenskap energivetenskap och strukturell mekanik.

“Saab är en viktig strategisk partner som vi har samarbetat med länge och i flera projekt. Genom att vi nu fördjupar och formaliserar samarbetet ser vi ännu större möjligheter att tillsammans utveckla forskning, utbildning och innovationer. Akademin och näringslivet behöver arbeta nära och långsiktigt för att lösa dagens komplexa utmaningar inom teknik och samhälle“, säger Torbjörn von Schantz.

Lunds universitet rankas bland världens 100 främsta och har cirka 42 000 studenter och 7 700 anställda. Lunds universitet har omkring 600 partner-universitet världen över.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.