Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab satsar på rymden

Saab breddar sitt erbjudande med en lösning som kopplar ihop flera av företagets befintliga produkter och ledningssystem med satellitdata. Saab kommer också att kunna erbjuda en markbaserad rymdtittande radar.

20180523-en-2930210-1.jpg

Det luftburna övervakningssystem GlobalEye, markradarsystemen i Giraffe-familjen och ledningssystemet 9LV är några exempel på Saabs produkter som med hjälp av denna lösning kan fusioneras med satellitdata. Saabs lösning kommer att kunna användas för att med maskinlärning automatiskt klassificera och jämföra mycket stora mängder data från helt olika källor simultant. Saab utvecklar också sin befintliga radarteknik så att den i framtiden även kan användas för spaning på satelliter, rymdskrot och ballistiska missiler.

”Med ökade spänningar i omvärlden stiger efterfrågan på en mer heltäckande bild av vad som händer omkring oss. Därför tar Saab nu fram en plattform som gör det möjligt att koppla ihop satellitdata från rymden med våra befintliga produkter”, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

Rymdbaserade system kan ge stöd till befintlig militär teknik, ge bättre tid- och platsprecision, användas för spaning och förvarning och för att ge en bild av vad andra aktörer gör i rymden.

”Analyser av hur rörelsemönster ändras över tid kan användas för militär spaning, men även i andra syften, som att förhindra fartygskollisioner genom att se hur isberg förflyttar sig i Arktis, eller att skydda samhällen genom att se hur skogsbränder sprider sig”, säger Anders Carp.

Rymdindustrin expanderar mycket kraftigt internationellt. Nästan 2 000 aktiva satelliter cirkulerar runt jorden idag och antalet väntas öka snabbt under de närmaste åren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.